rent Bmc - 3 bedroom - 2 wc

Update: 19-06-2020 Views: 175
Banner chi tiết Eng
Apartment:
Bmc
Price:
16 Million vnđ
Area:
72 m2
Bedroom:
3 phòng ngủ
Toilet:
2WC
My parents gave us a villa in Phu My Hung. I have an apartment Sold in Bmc, Vo Van Kiet - Co Giang Quan 1. My apartment has Area 72m2, 3 bedroom, 2WC, price 16.000.000 (VNĐ). Funitures: Dinner table, Water heater, Air-conditioner, Bed, Microwave, Washing machine, Kitchen hood, Curtains, Sofa, Wardrobe, Television, Wifi, Fridge, High floor cool. Call me in advance, Tai Le Phone 0941.22.23.24

Khoản vay (VNĐ)

Bạn đang tìm kiếm căn nhà trong mơ? Hãy để Nhathucte hỗ trợ bạn tìm kiếm ngôi nhà phù hợp nhất

%
  • Trả gốc: vnđ/tháng
  • Trả lãi: vnđ/tháng
Tổng số tiền vay: vnđ

Share your friends

Apartment furniture
Dinner table
Water heater
Air-conditioner
Bed
Microwave
Washing machine
Kitchen hood
Curtains
Sofa
Wardrobe
Television
Wifi
Fridge
Utilities in the area
Car parking lot
Gym, Yoga
Restaurant, cafe
Grocery store
Service fee

Apartment for sale in Quan 1