rent Minh Thanh

Update: 26-06-2020 Views: 46
Banner chi tiết Eng
Apartment:
Minh Thanh
Price:
Contact
Area:
0 m2
Bedroom:
Toilet:
My parents gave us a villa in Phu My Hung. I have an apartment Sold in Minh Thanh, Tan Quy Quan 7. My apartment has The interior includes: no furniture. Move around conveniently. Contact Tai Le Phone 0941.22.23.24

Khoản vay (VNĐ)

Bạn đang tìm kiếm căn nhà trong mơ? Hãy để Nhathucte hỗ trợ bạn tìm kiếm ngôi nhà phù hợp nhất

%
  • Trả gốc: vnđ/tháng
  • Trả lãi: vnđ/tháng
Tổng số tiền vay: vnđ

Share your friends

Utilities in the area
Service fee

Apartment for sale in Quan 7